Make your own free website on Tripod.com
 ข่าวประกวดราคา์
ประกาศผลผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์งานจ้างเหมาก่อสร้างอุทยานการเรียนรู้แห่งใหม่ระยะที่ 1 [25 ต.ค. 2550] ข้อมูลใหม่
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างห้องปฏิบัติการผลิตของใช้จากกระดาษสา โรงเรียนเทศบาลวัดกู่เต้า [19 ต.ค. 2550]
ประกาศขอยกเลิกการเรียกสอบราคาจัดซื้อเครื่องตัดสติ๊กเกอร์ พร้อมคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 ชุด [19 ต.ค. 2550]
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เนผู้จัดการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ [19 ต.ค. 2550]
ประกาศยกเลิกการสอบราคาจ้างเหมาจัดทำอัฒจันทร์ จำนวน 20 ชุด [19 ต.ค. 2550]
ระกาศยกเลิกการสอบราคาซื้อรถยนต๋บรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบดับเบิ้ลแค็ป จำนวน 1 คัน [19 ต.ค. 2550]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ให้เข้าร่วมเสนอราคางานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดศรีดอนไชย [19 ต.ค. 2550]
เรื่อง ประกาศเรียกสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดศรีดอนไชย [10 ต.ค. 2550]
เรื่อง ประกาศเรียกสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงโรงอาหารโรงเรียนเทศบาลวัดป่าแพ่ง [10 ต.ค. 2550]
เรื่อง ประกาศเรียกสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาลวัหมื่นเงินกอง [10 ต.ค. 2550]
เรื่อง ประกาศเรียกสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียนเทศบาลวัดกู่คำ [10 ต.ค. 2550]
เรื่อง ยกเลิกการเรียกสอบราคาซื้อรถยนต์บรรทุก จำนวน 1 คัน [10 ต.ค. 2550]
ประกาศเรียกสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์สุขภาพชุมชน ๒(ศรีวิชัย) [8 ต.ค. 2550]
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550 [12 ก.ย. 2550]
ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้จัดการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ [7 ก.ย. 2550]
งานจ้างเหมาเอกชนซ่อมบำรุงรักษาไฟฟ้าสาธารณะภายในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ [5 ก.ย. 2550]